Welcome

Social Media Listening tools คืออะไร?

Social Media Listening tools คืออะไร? ‘เรามีชีวิตจริงอยู่บนโลกออฟไลน์ แต่เราเลือกใช้ชีวิตบนโลกออนไลน์มากขึ้นทุกวัน’’ ผ่านการติดต่อสื่อสาร ถ่ายโอนข้อมูลต่างๆ ใช้ชีวิตทั้งสองโลกได้อย่างลงตัว อย่างป้าสมศรีทำขนม และไลฟ์สดผ่าน Facebook หรือนายชวินกำลังแพคของส่ง พร้อมกับตอบลูกค้าผ่านทางเพจไปด้วย ทุกวันนี้ข้อมูลหลั่งไหลอยู่ตลอดเวลาทั้งจากแบรนด์ที่สื่อสารไปยังผู้บริโภคหรือจากลูกค้าที่พูดถึงแบรนด์ผ่าน Social Media

Social Media Listening tools จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะใช้บริหารจัดการข้อมูลขนาดมหาศาลหรือคำสุดฮิตของยุคนี้ที่เรียกว่า BigData ดังนั้นวันนี้ จะพามาทำความรู้จักกับ Social Listening Tools กัน

เสียงของผู้บริโภคถือว่าเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจำเป็นต่อธุรกิจเป็นอย่างมากในปัจจุบัน ซึ่งแบ่งเป็นหัวข้อหลักๆได้ดังนี้

Crisis Management – จัดการภาวะวิกฤตได้อย่างทันท่วงที เวลาที่คนพูดถึงแบรนด์ของเราในเชิงลบ SocialEnable สามารถจะแจ้งเตือนไปที่ E-mail ผู้ดูแลSocialMedia ของแบรนด์ได้ทันที รวมถึงตรวจสอบที่มาของการกระจายข้อมูลว่าช่องทางใด มีระดับความรุนแรงของวิกฤตมากน้อยเพียงใด เพื่อให้ Customer Service หรือฝ่ายอื่นๆ เข้าไปจัดการได้ทันเวลา สามารถระงับหรือลดระดับความรุนแรง และ ทราบว่าข้อมูลกระจายไปที่ไหนบ้างบนโลกOnline

Customer Insight – สามารถนำไปทำเป็นกลยุทธ์ต่างๆ โดยไม่ต้องออกไปทำ Research ให้เสียเวลาเลย เพราะเมื่อไหร่ที่มีคนพูดถึงแบรนด์ของเรา เราสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์ต่อได้เลย ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากสำหรับธุรกิจที่มีคนพูดถึงบนโลก Social

Competitive Analysis – SocialEnable สามารถวิเคราะห์คู่แข่งได้ผ่านการใส่ Keyword หรือ Facebook FanPage ของ คู่แข่ง เพื่อ Monitor ว่าคู่แข่งมีความเคลื่อนไหวไปในทิศทางใด ลูกค้าของเขาพูดถึงอะไร จะทำให้เราตอบโต้ หรือเลือกเดินเกมได้อย่างแม่นยำขึ้น

เครื่องมือที่ทำให้เราสามารถรับฟังสิ่งที่ผู้บริโภคพูดบนโลกออนไลน์ หรือใช้ในการค้นหาหรือเก็บข้อมูลเสียงของผู้บริโภคที่เราให้ความสนใจ วัตถุประสงค์เพื่อรับฟังเรื่องราวและประเด็นต่าง ๆ เรื่องที่เราสนใจ ในช่วงเวลาที่ต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นการพูดถึงแบรนด์ สินค้า กิจกรรม หรือแม้กระทั่งบุคคล เพื่อทำให้เรารู้ว่า … ใครกำลังพูดอะไร พูดอย่างไร โดยทั่วไปมักจะใช้วิธีการจับจากคีย์เวิร์ดที่ต้องการ