Welcome

แนะยกเครื่องสาธารณสุขทั่วโลกรับมือโควิด-19 เหมือนเอชไอวี

องค์การอนามัยโลกแนะนำว่า จะต้องยกเครื่องระบบสาธารณสุขทั่วโลกให้สามารถควบคุมการแพร่เชื้อและรับมือกับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ที่จะมีเป็นจำนวนมากให้เหมือนกับที่รับมือกับโรคเอดส์และเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV)

นพ.ไมเคิล ไรอัน ผู้อำนวยการบริหารโครงการเหตุฉุกเฉินสาธารณสุขขององค์การอนามัยโลกกล่าวในการสัมมนาทางไกลที่จัดขึ้นโดยสมาคมเอดส์สากลว่า ผู้นำโลกที่กำลังรับมือกับโรคโควิด-19 แพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้จะต้องศึกษาจากคู่มือการรับมือกับโรคเอดส์และเอชไอวี และจะต้องสร้างหลักประกันว่าการเข้าถึงระบบสาธารณสุขมีความเท่าเทียมและอ้างอิงตามหลักฐาน เพราะโรคโควิด-19 ที่ยังแพร่ระบาดไม่ถึงจุดสูงสุดในหลายพื้นที่เผยให้เห็นถึงข้อบกพร่องและเรื่องที่คนหลายล้านคนไม่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขจำเป็นที่เชื่อถือได้และสามารถจ่ายได้

นพ.ไรอันกล่าวว่า เชื้อเอชไอวีทำให้คนเสียชีวิตในช่วงที่เริ่มปรากฏในต้นคริสต์ทศวรรษหลังปี 1980 แต่ขณะนี้สามารถจัดการได้ด้วยยาต้านไวรัส แม้ยังไม่มีวัคซีนป้องกันหรือยารักษา ขณะที่เชื้อไวรัสโคโรนาที่ทำให้เป็นโรคโควิด-19 ผู้ป่วยสามารถหายเองได้และหวังว่าจะมีวัคซีนในที่สุด ไวรัสทั้งสองสายพันธุ์นี้แตกต่างกันในแง่ลักษณะและการติดเชื้อ แต่ก็เหมือนกันในแง่ความไม่เท่าเทียม ความไม่เป็นธรรม และการถูกปฏิเสธที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วย