Welcome

อังกฤษประกาศ “แผนปฏิวัติอุตสาหกรรมสีเขียว”

นายกรัฐมนตรี บอริส จอห์นสัน ประกาศแผนยุทธศาสตร์ 10 ข้อ สำหรับการปฏิวัติอุตสาหกรรมของสหราชอาณาจักร ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรประกาศแผนการปรับเปลี่ยนเศรษฐกิจประเทศให้เป็น “สีเขียว” โดยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงจะยกเลิกการจำหน่ายรถยนต์ใหม่ที่ใช้น้ำมันทั้งเบนซินและดีเซลภายในปีพ.ศ. 2573 และจะมีมาตรการใหม่ต่าง ๆ เพื่อให้สหราชอาณาจักรเป็นผู้นำโลกด้านการดักจับและจัดเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อลดการปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศ

รัฐบาลสหราชอาณาจักรได้ตั้งงบประมาณจำนวน 12,000 ล้านปอนด์ ( ราว 480,000 ล้านบาท ) สำหรับแผน 10 ประการนี้ ซึ่งจะส่งเสริมการจ้างงานถึง 250,000 อัตรา ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตทั้งในสหราชอาณาจักรและทั่วโลก

พิมพ์เขียวฉบับนี้ครอบคลุมเรื่องพลังงานสะอาด การคมนาคม การจัดการธรรมชาติ และ นวัตกรรมเทคโนโลยี ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและสร้างงานกว่า 250,000 อัตรา โดยการประกาศแผนชุดใหม่มีขึ้นขณะที่นายบอริสกำลังเร่งผลักดันให้สหราชอาณาจักรก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านการจัดการปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ก่อนจะเป็นเจ้าภาพร่วมการประชุมสุดยอดด้านการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Ambition Summit) ในวันที่ 12 ธันวาคมนี้ และการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่ 26 หรือ COP26 ที่เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร ในปีหน้า