Welcome

นักวิทย์ญี่ปุ่นพัฒนาพันธุ์ข้าวต้านทานดินเค็ม

คณะนักวิทยาศาสตร์ชีววิทยาในญี่ปุ่น ประสบความสำเร็จในการพัฒนาข้าวสายพันธุ์ใหม่ โดยผ่านการปรับปรุงยีน ในความพยายามเพิ่มผลผลิตข้าวที่ปลูกในดินเค็ม หรือนาเกลือ

เว็บไซต์หนังสือพิมพ์เจแปน ไทม์ส ของญี่ปุ่น รายงานเมื่อวันที่ 21 ก.ย. ว่า คณะนักชีววิทยาญี่ปุ่น นำโดยองค์การวิจัยอาหารและการเกษตรแห่งชาติ หรือ นาโฟร (National Agriculture and Food Research Organization : NAFRO) ประสบความสำเร็จในการค้นพบยีน ที่กำหนดมุมการเติบโตของรากข้าว โดยหวังว่าการค้นพบจะนำไปสู่ การกำเนิดข้าวสายพันธุ์ใหม่อีกจำนวนมาก ท่ามกลางความเสี่ยงเกิดความเสียหายมากขึ้นจากดินเค็ม อันเป็นผลจากระดับน้ำทะเลสูงขึ้น และพายุไต้ฝุ่น เนื่องจากภาวะโลกร้อน

นักวิทยาศาสตร์ทำนายว่า น้ำเค็มจะสร้างความเสียหาย แก่ผืนดินเพาะปลูกที่มีอยู่ทั่วโลก ประมาณครึ่งหนึ่ง ภายในปี พ.ศ. 2593 โดยพื้นที่ตามแนวชายฝั่งของญี่ปุ่น และอีกหลายประเทศ รวมถึงบังกลาเทศ และเวียดนาม กำลังเผชิญกับความท้าทายนี้แล้ว

นายยูซากุ อุงะ หัวหน้าทีมนักวิทยาศาสตร์ของนาโฟร กล่าวว่า การปรับปรุงยีนทำให้สามารถออกแบบ การเติบโตของรากข้าว เพื่อให้เหมาะกับสภาพของนาข้าวที่เพาะปลูก ยีนดังกล่าวพบในข้าวพันธุ์หนึ่งของอินโดนีเซีย ซึ่งรากจะเติบโตเป็นแนวนอนตามผิวดิน

ดินที่มีระดับความเค็มสูง จะเหมือนกับดินในหน้าแล้ง ซึ่งป้องกันพืชไม่ให้รับน้ำ และยิ่งไปกว่านั้น ความเค็มจะทำให้ดินแข็งเกินไป และขาดออกซิเจน

ทีมนักวิทยาศาสตร์ใช้เวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ในการเฝ้าจับตาดู ข้าวพันธุ์ซาซานิชิกิ (Sasanishiki) ซึ่งผสมข้ามพันธุ์กับข้าวอินโดนีเซีย เติบโตออกรวงในนาข้าวดินเค็ม ซึ่งผลของการปรับปรุงพันธุกรรม สามารถเพิ่มผลผลิตข้าวในนาเกลือประมาณ 15 % ขณะเดียวกัน ข้าวที่ทดลองไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความแตกต่าง กับการปลูกในนาข้าวดินปกติ